Avgifter

 

Medlemsavgift

Information om aktuella medlemsavgifter hittar du här.

 

Båtuppläggningsplats, vintersäsong

Medlemmar med båt har möjlighet att hyra båtuppläggningsplats för vintersäsongen (15 augusti till 15 juni). Det kostar 250 kronor per båt.

I avgiften ingår i sparsamma former tillgång till el, vatten och högtryckstvätt vid vår- och höstrustning.

Den som betalar båtuppläggningsplats för vintersäsongen har rätt att förvara tom båtvagn eller vagga kostnadsfritt över sommaren.

Vadstena kommun upplåter marken till båtklubben och vi är skyldiga att se till att kommunen kan använda platsen under sommartid för gäster med husbilar.

Alla båtägare är därför skyldiga att lägga sina båtar senast den 15 juni. Den som inte har tagit bort sin båt från planen den 16 juni debiteras 1 000 kronor första året, 3 000 kronor andra året och 9 000 kronor tredje året. Styrelsen kan bevilja avgiftsfrihet det första året om medlemmen kontaktar styrelsen och om det finns rimliga skäl (exempelvis renoveringsbehov eller egen sjukdom).

 

El finns tillgängligt

Medlemmar med båt, som inte har vinteruppläggningplats hos oss, kan använda el i sparsam omfattning under en dag (utomhuskontakt) för 20 kronor per båt och dag.

 

Vatten och vattenslang

Medlemmar med båt, som inte har vinteruppläggningplats hos oss, kan använda vatten i sparsam omfattning. Användning av vatten och vattenslang kostar 20 kronor per båt och dag.

 

Högtryckstvätt

Medlemmar med båt, som inte har vinteruppläggningplats hos oss, kan hyra klubbens högtryckstvätt. Det kostar 50 kronor för en båt vid ett tillfälle.

 

Traktorhjälp

Grundavgift gäller i samband med schemalagda sjösättningar: 250 kronor

Enskild traktorhjälp: 350 kronor

I ovanstående avgifter ingår transport av båt på egen vagn inom hamnområdet vid upptagning från slip eller kran.

Vid transporter utanför hamnområdet eller till annan uppställningsplats debiteras kilometeravgift, som räknas tur och retur klubbhuset: 15 kronor per kilometer.

 

Hyra av varvslokal

Det kostar 200 kronor per vecka. El i varvslokalen 2 kr/kWh debiteras från mätare. I varvslokalen finns även en värmefläkt, som drivs med 10-kronorsmynt. För bokning, kontakta varvsansvarig i styrelsen.

Se även regler på anslagstavlan i lokalen.