Bli medlem

 

Vill du bli medlem i Vadstena Båt & Fiskeklubb?

Vi har fyra typer av medlemskap, se nedan. Längre ner hittar du också aktuella uppgifter om medlemsavgiften.

För att bli medlem, skicka ditt namn, adress och telefonnummer till registeransvarig i styrelsen.

Ange också vilken typ av medlemskap du ansöker om: 1) Medlem utan båt 2) Medlem med båt 3) Familjemedlem eller 4) Ungdomsmedlem.

1. Medlem utan båt

Det innebär att du blir medlem i Vadstena Båt & Fiskeklubb och i Svenska Båtunionen.

Du får tidningen Båtliv hemskickad till dig 6 gånger per år.

Du har möjlighet att delta i våra utbildningar och har rätt att skriva motioner och rösta på våra årsmöten.

Du får rabatt hos våra sponsorer.

Du får olika erbjudanden via Svenska Båtunionen.

Dessutom bidrar du med att förbättra båtmiljön i Vadstena och på Vättern. Klubben deltar aktivt med att förbättra miljön i och runt vår hamn i Vadstena.

Klubben är även sponsor till Svenska Sjöräddningssällskapet, vilket bidrar till att alla kan ha en tryggare och skönare båtsommar även om olyckan är framme.

2. Medlem med båt

Du får allt som ”Medlem utan båt”. Dessutom har du tillgång och möjlighet att utnyttja vårt varv och vår övriga utrustning till ett förmånligt pris.

I varvet har du möjlighet att boka och köra in din båt för höst- och vårrenovering. Du kan även göra större renoveringar om det finns plats. I varvet finns kompressor, pelarborrmaskin, grovdammsugare, arbetsbänkar, el- vatten och en högtryckstvätt som du kan låna för ett förmånligt pris.

Du kan hyra uppläggningsplats för din egen båt/ar på vårt varvsområde i Vadstena. I hyran ingår vatten och el under reglerade former.

Du har möjlighet att boka och få traktorhjälp för att transportera din båt.

Genom Svenska Båtunionen får du ett erbjudande om båtförsäkring via Svenska Sjö.

3. Familjemedlem med båt

Hela familjen kan bli medlemmar i Båtklubben genom att teckna medlemskapet ”Familjemedlem med båt”. Då får alla som är skrivna på samma adress tillgång till båtklubbens och Svenska Båtunionens förmåner.

4. Ungdomsmedlem med eller utan båt 

Båtintresserade ungdomar till och med 21 års ålder får samma förmåner som ”Medlem med Båt”, men en lägre medlemsavgift. Vi vill uppmuntra ungdomar till ett aktivt och säkert båtliv.

Hedersmedlem

Medlemmar, som på ett förtjänstfullt sätt har gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Hedersmedlemmar har samma förmåner som ”Medlem med båt”, men betalar ingen avgift.

Medlemsavgifter 

Medlem utan båt: 220 kronor
Medlem med båt: 320 kronor
Familj med båt: 395 kronor
Ungdom t.o.m. 21 år med eller utan båt: 100 kronor

Medlemsavgiften betalas efter avisering från styrelsen. Meddela gärna din e-postadress, då blir det billigare för dig och föreningen sparar både på administration och miljö.

E-post: 0 kronor
Brev: 45 kronor

Årsavgiften ska vara betald före första april varje år. Vi tar 50 kronor i påminnelseavgift. Om avgiften inte betalas efter påminnelse upphör medlemskapet första maj.

Om du inte längre vill vara medlem, meddela detta via e-post till registeransvarig i styrelsen.