Styrelse

Styrelsen träffas ofta första måndagen i månaden. Om du har frågor eller förslag till styrelsen, kontakta oss.

Ordförande (ordinarie ledamot, kassör)
Sture Gustavsson    
Telefon 070-778 20 52  
E-post: sture@sgma.se

Vice ordförande (ordinarie ledamot, nyckel- och registeransvarig)
Roland Lundin  
Telefon: 073-183 47 84  
E-post: roland.lundin@hotmail.com

Sekreterare (ordinarie ledamot)
Peter Edlund  
Telefon: 0730-50 97 84
E-post: peter.edlund@motala.se

Ungdomsansvarig (ordinarie ledamot)
Ulf Karlsson    
Telefon: 073-390 43 72
E-post: ulfkallekarlsson@gmail.com

Ansvarig båtuppställningsplanen (ordinarie ledamot)
Jan Johansson   
Telefon: 070-685 30 03  
E-post: jannemobel@telia.com

Tävlingsansvarig (ordinarie ledamot)
Ulf Lindell    
Telefon: 070-748 04 75

Suppleanter
Jonny Brorsson
E-post: jonny.brorsson@spray.se

Christer Andersson (sammankallande i varvskommittèn)   
Telefon; 073-065 34 19 
E-post: bc.andersson.64@gmail.com

Valberedning
Per-Inge Jonsson
Telefon: 070-430 13 89
E-post: pingo.jonsson@outlook.com

Göran Karlsson 
Telefon: 070-227 47 32
E-post: gorania@telia.com

Revisor
Annette Eriksson, telefon 070-523 27 29
Robert Willén,070-594 10 65

Traktorförare
Clas Johansson, 070-5544989 eller 0143-14302

Endast i samband med ordinarie kranlyftsdagar:
Stefan Holmertz 0709-77 12 22 eller 0143-100 69
Stefan Linden   0705-33 66 16