Vårt årsmöte är framflyttat!

Styrelsen för Vadstena Båt & Fiskeklubb har beslutat följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att begränsa kontakter mellan människor för att förhindra smittspridning.

Vårt årsmöte är därför framflyttat.

Nytt datum blir söndagen den 30:e augusti, kl 15.00.

Hälsningar

Styrelsen

26 mar 2020